آیین نگارش مکاتبات اداری
سید کاظم امینی

آیین نگارش مکاتبات اداری

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---رشت
 • ناشر :

   مدیریت آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری
 • مترجم :

   -
 • دسته‌بندی :

   دروس عمومی
 • فروشنده :

   

  Mohammad Roshan

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۵۸۲۰۱۸۲۱