ریاضیات گسسته و کاربردهای آن
کنث روزن

ریاضیات گسسته و کاربردهای آن

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---رباط کریم
 • ناشر :

   دانشگاه شهید چمران
 • مترجم :

   مظلوم. پاسلار. خداوردی
 • دسته‌بندی :

   مهندسی کامپیوتر
 • فروشنده :

   

  مهناز احمدی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید