دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد
آنا گاوالدا

دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   نشر قطره
 • مترجم :

   الهام دارچینیان
 • دسته‌بندی :

   ادبیات جهان
 • فروشنده :

   

  ن نجمی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۵۱۷۵۹۹۲۲