واژه نامه کامپیوتر، انگلیسی-فارسی
محمدرضا محمدی فر

واژه نامه کامپیوتر، انگلیسی-فارسی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---اصفهان
 • ناشر :

   فرهنگ معاصر
 • دسته‌بندی :

   کامپیوتر
 • فروشنده :

   

  بهزاد کریم پور

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۳۴۳۱۲۴۸۴