2000 تست تحقیق در عملیات (جلد 2)
مازیار زاهدی سرشت

۲۰۰۰ تست تحقیق در عملیات (جلد ۲)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---مهریز
 • ناشر :

   نگاه دانش
 • دسته‌بندی :

   مهندسی صنایع
 • فروشنده :

   

  زهرا حسینی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۳۵۱۸۹۵۱۹