فرهنگ مصور اصطلاحات گیاه شناسی
مایکل هایکی، کلایو کینگ

فرهنگ مصور اصطلاحات گیاه شناسی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   آییژ
 • مترجم :

   دکتر فریبا شریف نیا، دکتر فیروزه چلبیان
 • دسته‌بندی :

    زیست شناسی
 • فروشنده :

   

  سینا داوری

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۲۴۸۰۷۱۳۲