مبانی کشت بافتهای گیاهی
آر. ال. ام. پیریک

مبانی کشت بافتهای گیاهی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
 • مترجم :

   دکتر عبدالرضا باقری
 • دسته‌بندی :

    زیست شناسی
 • فروشنده :

   

  سینا داوری

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید