ژنتیک باکتریها
دکتر حسن تاج بخش

ژنتیک باکتریها

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   انتشارات دانشگاه تهران
 • دسته‌بندی :

    زیست شناسی
 • فروشنده :

   

  سینا داوری

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید