سیستماتیک مولکولی گیاهی (دیدگاه های مولکولی)
دانیل جی کرافورد

سیستماتیک مولکولی گیاهی (دیدگاه های مولکولی)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   انتشارات دانشگاه اصفهان
 • مترجم :

   دکتر محمدرضا رحیمی نژاد
 • دسته‌بندی :

    زیست شناسی
 • فروشنده :

   

  سینا داوری

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۲۴۸۰۷۱۳۲