تشریح مسائل ترمودینامیک کلاسیک
برمند

تشریح مسائل ترمودینامیک کلاسیک

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---اصفهان
 • ناشر :

   دانشگاه تبریز
 • دسته‌بندی :

   مهندسی مکانیک
 • فروشنده :

   

  آیدین صادقیان

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید