توربو ماشین های جریان هیدرولیکی و قابل تراکم
سایرز

توربو ماشین های جریان هیدرولیکی و قابل تراکم

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---اصفهان
 • ناشر :

   دانشگاه علم و صنعت
 • مترجم :

   شجاعی فرد
 • دسته‌بندی :

   مهندسی مکانیک
 • فروشنده :

   

  آیدین صادقیان

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید