مکانیزم و دینامیک ماشینعا
همیلتون_ رینهولتس

مکانیزم و دینامیک ماشینعا

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---اصفهان
 • ناشر :

   دانشگاه صنعتی شریف
 • مترجم :

   کاشفی ، مهدیقلی
 • دسته‌بندی :

   مهندسی مکانیک
 • فروشنده :

   

  آیدین صادقیان

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۳۱۰۱۳۷۰۷