مکانیک کوانتومی مدرن
جی جی ساکورایی

مکانیک کوانتومی مدرن

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
  • فروشنده :

     

    فاطمه سعدی

  • شماره تماس :

     

    ۰۹۱۰۳۸۲۳۲۲۷