مدیریت کارگاه
جانستون

مدیریت کارگاه

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---کرمانشاه
 • ناشر :

   انتشارات روزنه
 • مترجم :

   سام فروتنی
 • دسته‌بندی :

   مهندسی عمران
 • فروشنده :

   

  علی شاهمرادی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید