مجموعه سلولی و مولکولی لودیش (3 جلد)
لودیش

مجموعه سلولی و مولکولی لودیش (۳ جلد)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---کرج
 • ناشر :

   انتشارات خسروی
 • مترجم :

   دکتر سید هادی موسوی
 • دسته‌بندی :

     زیست شناسی سلولی ملکولی 
 • فروشنده :

   

  افسانه مهرپویان

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید