زلزله. فولاد. بتن. همه مباحث. راه سازی. مقاومت مصالح و .....
یادم نیست

زلزله. فولاد. بتن. همه مباحث. راه سازی. مقاومت مصالح و .....

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---کرج
 • ناشر :

   دقیق یادم نیست
 • دسته‌بندی :

   مهندسی عمران
 • فروشنده :

   

  شروین شفیعی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید