طراحی و معماری کامپیوتر
دیوید . آ. پترسون / جان. ل.هنسی

طراحی و معماری کامپیوتر

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   نیاز دانش
 • مترجم :

   دکتر مسعود هوشمند
 • دسته‌بندی :

   مهندسی کامپیوتر
 • فروشنده :

   

  مهرشاد ده نمکی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید