اصول مدیریت
دکتر علی رضائیان

اصول مدیریت

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   سمت
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  خانم خلیلی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۶۹۹۵۱۵۹۵