اقتصاد مدیریت (راهنما و بانک سوالات امتحانی)
هاشمی، روزبهان، فلسفی نژاد، دکتر صفاری

اقتصاد مدیریت (راهنما و بانک سوالات امتحانی)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   خردمندان
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  خانم خلیلی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید