استراتژی بازاریابی (با رویکردی تصمیم محور)
دکتر اعرابی و ایزدی

استراتژی بازاریابی (با رویکردی تصمیم محور)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   دفتر پژوهشهای فرهنگی
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  خانم خلیلی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۶۹۹۵۱۵۹۵