اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی
دیوید هیمل بلاو جیمز ریگز

اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---بوشهر
  • فروشنده :

     

    باران محمدی

  • شماره تماس :

     

    ۰۹۰۱۷۰۹۲۹۱۷