مبانی فیزیک ساختمان 3 روشنایی الکتریکی
زهرا قیابکلو

مبانی فیزیک ساختمان ۳ روشنایی الکتریکی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   جهاد دانشگاهی امیرکبیر
 • دسته‌بندی :

   معماری
 • فروشنده :

   

  زهرا مددی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۹۰۲۹۶۴۳۰