مفاهیم شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری
سعید نعمتی

مفاهیم شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
--وزیریآمل
 • ناشر :

   پژوهشگران نشر دانشگاهی
 • دسته‌بندی :

   مهندسی عمران
 • فروشنده :

   

  حسام جلالی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید