آمار توصیفی در روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی
دکتر فومنی و دکتر ابراهیمی

آمار توصیفی در روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
192فارسی-تهران
 • ناشر :

   انتشارات جهاد دانشگاهی واحد زنجان
 • مترجم :

   .....
 • دسته‌بندی :

   روانشناسی
 • فروشنده :

   

  غزل ...

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید