طرح ریزی واحدهای صنعتی
مهدی بهروزی

طرح ریزی واحدهای صنعتی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
288فارسیرحلی کوچککرج
 • ناشر :

   مدرسان شریف
 • دسته‌بندی :

   مهندسی صنایع
 • فروشنده :

   

  بهروز شهبازی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید