برفگیرها در شبکه های توزیع و انتقال انرژی
طهماسبقلی شاهرخشاهی

برفگیرها در شبکه های توزیع و انتقال انرژی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
188فارسیوزیریاصفهان
 • ناشر :

   نشرعلوم دانشگاهی
 • دسته‌بندی :

   مهندسی برق
 • فروشنده :

   

  مجید دهانی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۳۲۲۱۰۹۶۵