مدیریت سازمانها(بارویکرد روان جامعه شناسی سازمانی)
آتش پور،محمدعلی نادی،پیمان رحیمی نژاد

مدیریت سازمانها(بارویکرد روان جامعه شناسی سازمانی)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
548فارسی-بوکان
 • ناشر :

   علم
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  جلال ابراهیم زاده

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید