نظریه های روان درمانی
جیمزاو.پروچاسکا_جان.سی.نورکراس

نظریه های روان درمانی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
648فارسی -بوکان
 • ناشر :

   رشد
 • مترجم :

   یحیی سید محمدی
 • دسته‌بندی :

   روانشناسی
 • فروشنده :

   

  جلال ابراهیم زاده

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۴۳۸۲۷۸۱۴