مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری
متیو اولسون, بی.آر. هرگنهان

مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
768فارسی-تهران
 • ناشر :

   نشر دوران
 • مترجم :

   علی‌اکبر سیف
 • دسته‌بندی :

   علوم تربیتی
 • فروشنده :

   

  فاطمه محمدزاده

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید