ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی
رالف گریمالدی

ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
906فارسیوزیریاراک
 • ناشر :

   فاطمی
 • مترجم :

   محمد علی رضوانی
 • دسته‌بندی :

   ریاضی
 • فروشنده :

   

  بهروز ذوالفقاری

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۵۶۲۶۱۶۹۷