مبانی فیزیک: مکانیک و گرما، شاره‌ها و نوسان
دیوید هالیدی, رابرت رسنیک, یرل واکر

مبانی فیزیک: مکانیک و گرما، شاره‌ها و نوسان

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
704فارسی-تهران
 • ناشر :

   نیاز دانش
 • مترجم :

   محمدرضا خوش‌بین‌خوش‌نظر
 • دسته‌بندی :

   دروس پایه
 • فروشنده :

   

  پرنیان یگانه

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۷۴۳۰۷۷۱۱