زبان تخصصی ویژه رشته مهندسی شیمی
سعید اسفندیار

زبان تخصصی ویژه رشته مهندسی شیمی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
227فارسی-بندرعباس
 • ناشر :

   مدرسان شریف
 • مترجم :

   سعید اسفندیار
 • دسته‌بندی :

   مهندسی شیمی
 • فروشنده :

   

  وحید فضلعلی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۷۶۱۷۷۰۷۷