طراحی دیجیتال (مدارمنطقی)
موریس مانو

طراحی دیجیتال (مدارمنطقی)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
640فارسی وزیریاصفهان
 • ناشر :

   انتشارات خراسان
 • مترجم :

   دکتر قدرت سپیدنام
 • دسته‌بندی :

   مهندسی کامپیوتر
 • فروشنده :

   

  سحر یوسفان

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۳۸۲۳۳۸۳۶