آمار و احتمالات مهندسی
نعمت الهی

آمار و احتمالات مهندسی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
390فارسی-شهرکرد
 • ناشر :

   انتشارات شرح
 • دسته‌بندی :

   دروس پایه
 • فروشنده :

   

  محمد حسین قاسمی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۰۳۰۷۲۷۳۷۰