کتاب ریاضیات پایه و مقدمات آمار
سمیه امیر مفیدی

کتاب ریاضیات پایه و مقدمات آمار

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
330فارسیرقعیتهران
 • ناشر :

   سر افرازان البرز
 • دسته‌بندی :

   ریاضی
 • فروشنده :

   

  نفس درمنکی فراهانی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید