معجزه‌ی فیزیک کنکور ویژه‌ی سال اول، دوم، سوم و چهارم و داوطلبان کنکور (تجربی و ریاضی)
مهدی پارنج, رضوان کاتبی

معجزه‌ی فیزیک کنکور ویژه‌ی سال اول، دوم، سوم و چهارم و داوطلبان کنکور (تجربی و ریاضی)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
264فارسی-زنجان
 • ناشر :

   مهر و ماه نو
 • دسته‌بندی :

   کنکور نظام قدیم
 • فروشنده :

   

  محمد سهرابی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۹۹۵۹۸۶۷۵