مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای ان
محمدعلی انصاری،حبیب ا.. دعایی،سعید مرتضوی

مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای ان

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
224فارسی-شاهرود
 • ناشر :

   بیان هدایت نور
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  فاطمه سادات طباطبایی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۵۴۱۳۲۰۴۰