ارتوپدی: عملکرد دستگاه عضلانی - اسکلتی
مقدمه:عباس عبادی, سهیلا مشعوف

ارتوپدی: عملکرد دستگاه عضلانی - اسکلتی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
252فارسی-تهران
 • ناشر :

   حیدری
 • مترجم :

   فرزانه قاسم‌زاده‌کاکرودی
 • دسته‌بندی :

    پرستاری
 • فروشنده :

   

  ش ترابی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید