غزالی در بغداد 2جلدی
ادواردتوماس

غزالی در بغداد ۲جلدی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
600فارسی -کرمانشاه
 • ناشر :

   انتشارات زرین
 • مترجم :

   ذبیح الله منصوری
 • دسته‌بندی :

   ادبیات جهان
 • فروشنده :

   

  بهاره کیانی فرد

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۹۶۶۸۰۷۴۷