مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات سرویس گرا و دانش محور
عباس آسوشه

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات سرویس گرا و دانش محور

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
420فارسی وزیریدوگنبدا ن
 • ناشر :

   لیتوگرافی مهران
 • دسته‌بندی :

   کامپیوتر
 • فروشنده :

   

  رضا سلیمی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۷۶۱۸۸۶۹۷