حقوق مالکین آپارتمانها _ به انضمام متن کامل قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی
ابراهیم اسماعیلی هریسی _ وکیل پایه یک دادگستری

حقوق مالکین آپارتمانها _ به انضمام متن کامل قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
398فارسیوزیریمشهد
 • ناشر :

   دادگستر
 • دسته‌بندی :

   حقوق
 • فروشنده :

   

  سیدعلی میرباذل

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۵۲۲۲۰۸۰۰