راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM 5
انجمن روانپزشکی آمریکا

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM ۵

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---ساوه
 • ناشر :

   روان
 • مترجم :

   یحیی سید محمدی
 • دسته‌بندی :

   روانشناسی
 • فروشنده :

   

  miss m

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید