متمم حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد دوم
توماس، فینی

متمم حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد دوم

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---مرند
 • ناشر :

   سپاهان
 • مترجم :

   شاهرود اعظمی، سید حامد فاطمی
 • دسته‌بندی :

   مهندسی مکانیک
 • فروشنده :

   

  فاطمه صلحی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۴۸۶۰۸۷۵۹