مقاومت مصالح
فردیناند پی.بی یر....

مقاومت مصالح

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---مرند
 • ناشر :

   نشر علوم دانشگاهی
 • دسته‌بندی :

   مهندسی مواد
 • فروشنده :

   

  فاطمه صلحی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۴۸۶۰۸۷۵۹