نور و سایه در طراحی از چهره/جلد3
طراح:عبدالله علیخانی

نور و سایه در طراحی از چهره/جلد۳

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---رشت
 • ناشر :

   انتشارات یساولی
 • مترجم :

   سونیا رضاپور
 • دسته‌بندی :

   هنر
 • فروشنده :

   

  تغییر نام

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید