فیزیک هالیدی
هالیدی-رزنیک-جرل واکر

فیزیک هالیدی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---فریدونكنار
 • ناشر :

   انتشارات صفار
 • مترجم :

   جلیلیان-عابدینی
 • دسته‌بندی :

   دروس پایه
 • فروشنده :

   

  تغییر نام

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۶۶۱۷۴۲۷۱