دینامیک سیستمهای مکانیکی
دیوید مک گیل

دینامیک سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
714-خشتی بزرگاصفهان
 • ناشر :

   انتشارات موسسه علمی دانش پژوهان
 • مترجم :

   دکتر صدیق
 • دسته‌بندی :

   مهندسی مکانیک
 • فروشنده :

   

  مهدی بهمن

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید