مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده استعداد تحلیلی: هوش غیرکلامی
هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش, زیرنظر:حمید لنجان‌زاده‌اصفهانی, حمید گنجی

مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده استعداد تحلیلی: هوش غیرکلامی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
296-وزیریبوئین زهرا
 • ناشر :

   کانون فرهنگی آموزش
 • دسته‌بندی :

   سایر دروس
 • فروشنده :

   

  علی باقریان

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۷۱۳۸۵۱۱۴