راهنمای MATLAB Primer
سیگمون کرمیت و دیویس تیموتی Sigmon Kermit & A. Davis Timothy

راهنمای MATLAB Primer

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
165--ورامین
 • فروشنده :

   

  علیرضا تاجیک اصل

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۵۶۹۰۴۰۵۷