شیمی 3و آزمایشگاه برهم کنش مواد
شورای تالیف گروه شیمی دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی

شیمی ۳و آزمایشگاه برهم کنش مواد

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
121-رحلی بزرگکرج
 • ناشر :

   شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 • دسته‌بندی :

   علوم پایه
 • فروشنده :

   

  مجید بندانی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۹۶۴۸۲۷۶۲